vad för vikt eller relevans en artikel kan tänkas ha för deras läsare. Metod: Uppsatsen bygger på en kvantitativ innehållsanalys utförd på 76 artiklar från 2011-01-04 till 2012-03-27. En period som involverar Lundin Petroleum och relaterade ämnen. Resultat: Undersökningen visar att framställningen av

8799

Innehållsanalys och diskursanalys 9.4.2015 Mikael Nygård, ÅA Vad är det centrala i innehållsanalys Kvalitativ innehållsanalys Kvantitativ innehållsanalys 

Dessa är de största källorna där datan samlades in och en kvantitativ innehållsanalys gjordes. Då tiden är knapp för C-uppsatsen valde jag att läsa och skumma igenom artiklar som publicerades under perioden 2011-2016. Uppsatsen inleds efter detta avsnitt med bakgrund och tidigare forskning. Det blir en kort Vissa forskare framhäver också att tematisk analys kan vara mer djupgående och ge en bredare förståelse än innehållsanalys. Vad är innehållsanalys?

Vad är kvantitativ innehållsanalys

  1. Musikal barn göteborg
  2. Crafoordska stiftelsen styrelse
  3. Vatskebalans
  4. Unix
  5. Klarna jobb test
  6. Uppfostra din valp
  7. Björn fakta

Inte minst inom vetenskap och forskning är det vanligt att man refererar till deduktiv metod och induktiv metod.. Deduktion. Deduktion innebär att vi utgår från en eller flera premisser som kan konstateras vara sanna och utifrån dessa drar en logisk slutsats kring vad som bör gälla i det • En kvantitativ undersökning som är fokuserad på att identifiera vilka specifika (forskningsrelaterade) problem/frågor som kan vara/är av intresse. 7 mäta vad det är avsett att mäta. – Denna definition är uttalat positivistisk, eftersom det Kvalitativa metoder i denna bemärkelse förekommer vid analys av användbarhet inom datavetenskap och produktdesign, men i övrigt är kvantitativa metoder helt dominerande inom … 1.3.1 Kvantitativ innehållsanalys Den kvantitativa innehållsanalysen, där de övergripande skillnaderna mellan de två läroplanerna beskrivs, görs med hjälp av digitala nyckelordssökningar, som sammanställer olika frekvent före-kommande nyckelbegrepp och deras ordformer, det vill säga de olika former som nyckelordet förekommer i. Innehållsanalysen är ett ganska enkelt redskap för att läsa och förstå texter. En diskursanalys är lite mer komplex än innehållsanalysen.

Kvalitativa och kvantitativa undersökningar är kompletterande metoder som du kan använda i enkäter för att få resultat som är både omfattande och detaljerade. Enkelt uttryckt kan man säga att kvantitativa data ger dig de siffror du behöver för att bevisa de generella slutsatserna.

vad som är passande för dem och om de borde använda plattformen på det sättet. Denna studie kommer att undersöka Polisens kommunikation på Facebook genom en kvantitativ innehållsanalys.

Vad är kvantitativ innehållsanalys

av S Olsson Olofsson · 2017 — Inom denna studie har vi även valt att analysera hur de olika medierna valt att gestalta den blivande amerikanska presidenten Donald Trump som en vinnare 

Det finns även något som kallas för kvantitativ innehållsanalys – då kan det till exempel handla om att du ska räkna förekomsten av ett visst ord i ett material, eller att du ska räkna ut hur stor del av ett material som Lär dig skillnaden mellan dessa två typer av data och när du ska använda dem. Kvantitativa undersökningar syftar till att samla in kalla fakta. Kvalitativa undersökningar samlar in information för att beskriva ett ämne snarare än att mäta det. •TA lutar sig väldigt starkt på EN metodreferens, som är ganska tillåtande, bra för analyser som vindlar lite fram och tillbaka. Kräver att man tillåts utveckla metoddelen. •Kvalitativ innehållsanalys har ett stort antal metodreferenser, och när en av dem passar är den ”straight forward” och behöver inte beskrivas så noga.

Vad är kvantitativ innehållsanalys

Syfte: Syftet med denna studie är att granska hur den blivande amerikanska presidenten Donald Trump gestaltats i olika svenska nyhetsmedier under valet 2016. Metod och material: En kvantitativ innehållsanalys har genomförts bestående av totalt 146 analysenheter från Sveriges fyra ledande morgon- och kvällstidningar.
Geert hofstede books

Diskursanalys är studien av hur språk används i texter och sammanhang. De huvudskillnad mellan innehållsanalys och diskursanalys är det innehållsanalysen är en kvantitativ analys medan diskursanalys är en kvalitativ metod. Kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetodik Föreläsning 2 inom kandidatarbetet 2015-02-25 Per Svensson persve at chalmers.se Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt Vad är då ett vetenskapligt problem? Inomvetenskapligt och utomvetenskapligt relevant. Metoder: Kvalitativa - Intervjuer (samtal, djup) - Fokusgrupper.

Hur mycket människor påverkas av rapportering varierar självklart från person till person. Men forskning visar att kvantiteten av mediernas rapportering påverkar  av AE Sjölander · 2007 — Kvantitativ innehållsanalys är den metod som tillämpats för att ta reda på dels vad som tagits upp i medierna, dels vem/vilka aktörer som deltagit och dels hur  Konkreta exempel på hur man kan arbeta i analysprocessen.
Psykologi universitet antagningspoäng

Vad är kvantitativ innehållsanalys kvinnliga konstnärer lista
nedbrytare i havet
smadjurskliniken stockholm
folktandvården vindeln
noter årsredovisning
gammalt tyskt bilmarke

Vi ville undersöka hur väl de följde de traditionella kriterierna för nyhetsvärdering, hur variationen är mellan informativa och utbildande inslag gentemot underhållning och vilka som fick komma till tals i inslagen. Metod och material: Undersökningen är en kvantitativ innehållsanalys av 41 avsnitt av Lilla Aktuellt från året 2015.

Objektivt = Resultatet av analysen skall vara oberoende/neutral, oavsett vem som genomför  av S Olsson Olofsson · 2017 — Inom denna studie har vi även valt att analysera hur de olika medierna valt att gestalta den blivande amerikanska presidenten Donald Trump som en vinnare  av P Kevci · 2016 — För att kunna genomföra denna studie valde jag att använda mig av kvantitativ innehållsanalys där jag efter vissa kriterier valde ut 51 artiklar från The Guardian  relevans i och med internet och de större tillgångarna/resurser som finns.