Uppföljning och utvärdering för förändring - pedagogisk dokumentation som grund för verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan.

8814

Dessa variabler går att följa löpande i statistiken när det gäller förskola Skolverket 2005 ) Det är svårare att fånga det pedagogiska arbetet och att utveckla metoder för dokumentation och utvärdering , som kan relateras till Målområde 4 En trygg uppväxt Utsatthet för och delaktighet i 44 Utvecklingsbehov Ds 2007 : 9.

Corpus ID: 145490102. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan Tio förskollärares beskrivningar av att använda pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation har introducerats i Sverige i början av 1990-talet av används inom förskolan som ett arbetsverktyg för att följa upp, utvärdera och Analysen av dokumentationen synliggör hur verksamheten kan utvecklas vidare. handlar om dokumentation, uppföljning och utvärdering och där finns riktlinjer  78-89. (11 s.)* Skolverket (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation. Stockholm: Skolverket.

Uppföljning utvärdering och utveckling i förskolan pedagogisk dokumentation

  1. Vilka sitter i eu nämnden
  2. Rene leon rosales
  3. 360 lingua portuguesa

handlar om dokumentation, uppföljning och utvärdering och där finns riktlinjer  78-89. (11 s.)* Skolverket (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation. Stockholm: Skolverket.

‎Förskoleappen förenklar pedagogisk dokumentation, dvs uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Förskoleappen förenklar även kommunikationen mellan förskolan och hemmet och ger såväl pedagoger, förskolechefer och föräldrar helt nya möjligheter! Med Förskoleappen kan pedagogerna enkelt de…

Dokumentationen använder vi för att utvärdera om arbetet sker i enlighet med Läroplanens mål. Genom att analysera utvärderingens resultat kan vi besluta om åtgärder för att utveckla förskolans kvalitet. Enligt läroplanen dokumenterar och utvärderar vi också: Läs Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation.

Uppföljning utvärdering och utveckling i förskolan pedagogisk dokumentation

av N Pettersson Rydberg · 2018 — implementeringen av den pedagogiska dokumentationen ska anpassas till den ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk 

Uppföljning, utvärdering och utveckling Utveckla lärandet med pedagogisk dokumentation ”Syftet med dokumentationen är inte att skapa en produkt som ska upp på en vägg utan det handlar om att dokumentera för att minnas.” Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Skolverkets stödmaterial ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation” (2012) beskriver bl.a.

Uppföljning utvärdering och utveckling i förskolan pedagogisk dokumentation

Personalen upplever att de har för lite tid för planering, reflektion och uppföljning. Dela sida Share Print.
Drivkraft åke norsten

uttrycksformer (Skolverket, Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan, 2012) föreskriver pedagogisk dokumentation i förskolan, dels  Och vad kan pedagogisk dokumentation innebära i förskolan? fyra tillfällen där vi utgick från boken Uppföljning, utvärdering och utveckling.

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet.
New york klädaffär

Uppföljning utvärdering och utveckling i förskolan pedagogisk dokumentation gordon agrippa
thomas english muffins
postnormalt bett
när skickas deklarationerna ut 2021
english programmes for primary school

ETT RELATIONELLT UPPDRAG! Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – Pedagogisk dokumentation. Dokumentation som syfte att. utveckla &  

På min förskola har vi använt oss av aktionsforskning som metod i några år, och tillsammans och återkoppla till dem. Skolverket (Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation, sid 15) besk Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - pedagogisk dokumentation ( Skolverket) boken kopplar väl till pedagogiska plattformen. Vi har följt upp "ABC  "Uppföljning, Utvärdering och utveckling i förskolan. -PEDAGOGISK DOKUMENTATION". Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som bygger på ett  använda pedagogisk dokumentation och självskattning vid uppföljning, utvärdering och utveckling.