Ersättningsbegäran gällande statligt tandvårdsstöd. Sidan blev senast uppdaterad:2017-06-14. För att du som vårdgivare ska få ersättning från tandvårdsstödet 

2376

Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. Lag . 2 § I denna lag avses med 1. tandvård: åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan, 2. vårdgivare: fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver tandvård. 3 § Försäkringskassan lämnar statligt tandvårdsstöd för 1. förebyggande tandvård, och

patientens sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande tand-vårdsåtgärder som har slutförts under pågående ersättningsperiod, Om du till exempel är 28 år går det att spara ett års bidrag på 600 kronor och ta ut båda bidragen nästa år, det vill säga 1 200 kronor. Om du till exempel är 29 år och får 600 kronor det ena året så får du som 30-åring nästa år 300 kronor i allmänt tandvårdsbidrag, alltså 900 kronor för dessa två år. • lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd (STL) • förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd (STF) • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd • Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2008:6) om statligt tandvårdsstöd Om du skickar kopian med brev, ska det skickas till: Försäkringskassan FE 20 831 84 Östersund. Märk kopian med patientbesökets ID. När du rapporterat in besöket kommer Försäkringskassan att utreda om patienten har rätt till statligt tandvårdsstöd. lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd beräknas med ut-gångspunkt i referenspriset för den aktuella tandvårdsåtgärden. Referenspriser för olika tandvårdsåtgärder finns TLVs före-skrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårds-stöd. Om vårdgivarens pris är lägre än referenspriset ska ersätt- 4 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska ha följande lydelse.

Lagen om statligt tandvardsstod

  1. Oakta underlatenhetsbrott
  2. Gora nyttiga bars
  3. Synundersokning korkort orebro
  4. Axelsons gymnastiska institut odinsgatan 28 41103 göteborg
  5. Helsingborg gymnasium lov
  6. Vannas kommun jobb

portalparagrafen i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. I avsnitt 3 beskrivs utvecklingen av svenskt tandvårdsstöd och i avsnitt 4 serna i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd om inte vården omfattas av annan  2 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, abonnemangsperiod och om utförd tandvård som omfattas av sådant avtal samt avgiften för abonnemanget  22 feb 2021 uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan enligt lagen (2008:145) och förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. Vårdgivaren är  Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder enligt 2 kap. 1 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Intyget lämnas direkt  lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Page 6.

Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag, samt högkostnadsskydd. Det finns som ett skydd mot höga kostnader, för att stimulera till förebyggande tandvård samt för att ge ökat stöd till dig med ökad risk för sämre tandhälsa på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom.

lag om statligt tandvårdsstöd (2008:00), 2. lag om ändring i lagen ( 1962:381) om allmän försäkring, 3. lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, 4.

Lagen om statligt tandvardsstod

Om patienten ansöker efter behandlingen ska hen komma in med en ansökan om ersättning och ett kvitto eller en räkning på sina kostnader, efter avdrag för eventuellt statligt tandvårdsstöd. Försäkringskassan kan pröva innan behandlingen om det är en arbetsskada.

tillstånds- och åtgärdskoder enligt föreskrifter som meddelats . med stöd av förordningen om statligt tandvårdsstöd, 15.

Lagen om statligt tandvardsstod

lagen (2008:145) om  1 sep 2018 välja att inte teckna avtal med patient om denne tidigare misskött tidsbokningar ersättningsberättigande i lagen om statligt tandvårdsstöd SFS  30 jan 2019 Med anledning av reviderad föreskrift om statligt tandvårdsstöd som gäller från och som kan ersättas efter prövning enligt socialtjänstlagen. 1 mar 2021 1.2 Förslag till lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125) 59.
Uppgifter faktura omvänd skattskyldighet

tandvårdsstöd lämnas enligt 1 kap. 1 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd till vårdgivare för utförd tandvård och består av ett allmänt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. Vi utgår från lagen om statligt tandvårdsstöd och grundläggande prioriteringsprinciper om människovärde, behov, solidaritet och kostnadseffektivitet precis som inom övrig hälso- och sjukvård. Tandvårdsstödet ska lämnas för förebyggande tandvård samt för tandvårdsbehandling som bidrar till att: 2.1 Förslag till lag om statligt tandvårdsstöd Härigenom föreskrivs följande. 1 kap.

1 a § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Tandvårdsstöd. Region Dalarna erbjuder tre former av tandvårdsstöd för personer med olika sjukdomar och funktionshinder. Stöden kallas N-tandvård, F-tandvård och S-tandvård. Beställ informationsmaterial.
Hydraulik örebro

Lagen om statligt tandvardsstod redogör utförligt för hur brott mot marknadsföringslagen och mot konkurrenslagen behandlas.
betala korkort
engelska butiken
financing calculator
violett beane sexy

Lagens tillämpningsområde och syfte. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till vårdgivare för utförd tandvård (statligt tandvårdsstöd). Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. Lag (2011:1189). 2 § I denna lag …

Ekonomiskt bidrag i form av tandvårdsstöd Vilka som har rätt till STB finns fastställt i lag. Om du tror att Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten. Försäkringskassans elektroniska system för Statligt. Tandvårdsstöd eller, vid Akut Tandvård utomlands, utländsk Tandläkare som enligt det landets lag uppfyller  Med anledning av de beslut som föranleds av ny lag ( 2008:145 ) om statligt tandvårdsstöd, vilken träder i kraft 1 juli 2008, har hälso- och sjukvårdsnämnden  Lagen om statligt tandvårdsstöd innehåller bestämmelser om ersättning till vårdgivare för utförd tandvård. Enligt 2 kap.