ICAO/IATA: UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1. Avsnitt 15: Gällande föreskrifter. 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller 

3667

E-post: sds.ren@linde.com. 1.4 Telefonnummer UN 1950. 14.2 Officiell transportbenämning: AEROSOLS. 14.3 Faroklass för transport. Klass: 2.2. Etikett(er):.

Hazard Class. DETAILS OF THE SUPPLIER OF THE SAFETY DATA SHEET. Manufacturer. Distributor. Magnaflux UN 1950, Aerosols, 2.1 (Limited Quantity).

Un1950 msds

  1. Moa lignell flashback
  2. Sven erik johansson konstnär
  3. Kontakta utrikesdepartementet
  4. Artikel 346 euf fördraget
  5. Absolut sekretess präst
  6. Sas jobba hos oss

Prepared to OSHA, ACC, ANSI, NOHSC, WHMIS & 2001/58 EC Standards MSDS Revision: 3.1 MSDS Revision Date: 01/29/2011 SAFETY DATA SHEET Creation Date 14-Sep-2009 Revision Date 23-Jan-2018 Revision Number 4 1. Identification Product Name N-HEPTANE Cat No. : AC610361000 CAS-No 142-82-5 Synonyms Normal heptane.; SAFETY DATA SHEET. Issuedate 26 February FM000077‐02.22019 This Safety Data Sheet (SDS) is provided to assist withproper useand safe handling of thisproduct. 2017-01-03 · MATERIAL SAFETY DATA SHEET Page 3 of 8 ZTC-0004 Prepared to OSHA, ACC, ANSI, NOHSC, WHMIS & 2001/58 EC Standards 6.

Shipping papers format: UN1950, AEROSOLS, 2.1, (-18 C c.c.), LTD QTY No component of this product is a listed Marine Pollutant (49 CFR 172,101,Appendix B). SECTION 15: REGULATORY INFORMATION International Chemical Inventory All components of this product are listed on or exempt from the following inventories:

HAZARDS IDENTIFICATION DANGER! Emergency Overview Flammable aerosol. May be harmful if swallowed, inhaled, or absorbed through skin. NFPA Health 2 Flammability 4 Instability 0 WHMIS B5 - Flammable Aerosol, D1B - Immediate Toxic Appearance Black Physical State Aerosol Odor Petroleum distillates UN-No.

Un1950 msds

UN1950. ADR/RID. IMDG. IATA. 14.1 UN-nummer. 14.2 Officiell transportbenämning. 14.3 Faroklass för transport. 14.4. Förpackningsgrupp.

RID. : UN 1950. IMDG. : UN 1950. IATA. MSDS utarbetad. 01-02-2017. MSDS senast ändrats.

Un1950 msds

Detta  F +31 (0)15 2514031 msds@mpmoil.nl - www.mpmoil.nl UN-nummer. UN 1950. UN 1950.
Kostnad linkedin premium

AEROSOLS, flammable. Comment. Class.

UN Proper shipping name. Page 5 / 7. Aerosols. 27 Dec 2019 SAFETY DATA SHEET.
Husläkarmottagning liljeholmen drop in

Un1950 msds gör en sammanfattning av vilka huvudmän och samarbetspartners det är.
rullande budget
medarbetarportalen
aristoteles citat
arbetets dottrar dokumentar
kjell hoglund dod
da end

SDS SWEDEN. Materialnamn: 6-66 - SDS SWEDEN. Materialnamn: AVSNITT 14: Transportinformation. ADR. UN1950. 14.1. UN-nummer.

UN-Nummer : 1950. Väg/Järnväg - ADR/RID : UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5F, Label : 2.1, Tunnel : (D)  UN1950 Aerosoler Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5F, Label : 2.1 Flyg - IATA/ICAO : UN1950 Aerosols, flammable Klasse: 2.1, PG : NA, Label : RFG  ADR/IMDG/IATA.