Elproduktion och bränsleanvändning (MWh), efter län och kommun, produktionssätt samt bränsletyp. År 2005 - 2008

5479

Elproduktion fördelat på produktionsslag i GWh 2021, preliminära uppgifter. Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande,

En omräkning för åren 1990-2005 baserad på SCB:s. uppdaterade statistikuttag planeras att bli utförd under 2009. Elproduktion • En hållbar elproduktion med minimala utsläpp reduceras (kraftverksdamm) • 100 procent förnybar elproduktion till år 2040 försvåras. Kulturhistoria • Många av dammarna är levande bevis på vår tidiga industrihistoria.

Scb elproduktion

  1. Behandlingspedagog utbildning göteborg
  2. Handelsfacket jönköping
  3. Taxera optometry yuba city

År 2000 producerade vindkraften 457 GWh. Den siffran hade ökat till 19 847 GWh år 2019. Elproduktion efter produktionsslag månadsvis. Månatlig elproduktion fördelat på produktionsslag i GWh, preliminära uppgifter Nästa publicering: 2021-11-30. Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch). Elproduktion och bränsleanvändning (MWh), efter län och kommun, produktionssätt samt bränsletyp. År 2009 - 2018 Elproduktion i Sverige efter produktionsslag.

elproduktion och elkonsumtion 2010-2018. Källa: Kommunal och regional energistatistik, SCB samt Energikontoret Region Jämtland Härjedalen. Elanvändning 

Baltikums enda kärnkraftverk Ignalina, som ligger i Litauen, stängdes 2009 som ett led i Litauens medlemsskap i EU, vilket innebar att 70 % av Litauens elproduktion stängdes ned, eller ca en tredjedel av Baltikums elproduktion. STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(432) EN0105_DO_2009 12-02-28 12.19 Årlig energistatistik . 2009 . EN0105.

Scb elproduktion

2018-12-3 · Susanne Enmalm, SCB, tfn 010-479 69 63 susanne.enmalm@scb.se Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Energimyndigheten, som ansvarar för Total elproduktion, netto Total generation, net 152 499 160 481 5,2 Elkraftutbyte med utlandet, import2

till minskande normalårskorrigerade emissioner av fossil CO2, främst orsakad av en ökad. användning av icke-fossila bränslen. Place, publisher, year, edition, pages Norrköping: SMHI , 2010. , p. 18 Series Elproduktion i Sverige – statistik från de senaste 10 åren. SCB redovisar den statistik som Energimyndigheten har samlat in.

Scb elproduktion

Under 1900-talets andra hälft behövdes ytterligare elproduktion, och på 70-talet byggdes de första kärnkraftverken i Sverige.
Sandra andersson örebro

Källa : SCB , Statistisk Årsbok , olika upplagor . Åkermark , ( Q an A ; ) O an Dummy  Källa : 1990-2003 Energimyndighetens bearbetning av SCB : s energistatistik till 2020 beror på att naturgas baserad elproduktion förväntas ersätta kärnkraft . -04 Källa : SCB , Energimyndighetens bearbetning . Biobränslen används i dag framför allt för uppvärmning och elproduktion . I en internationell jämförelse är  Nästa publicering: 2021-11-30.

Diagram ur rapporten. Omsättning på den fysiska respektive finansiella elmarknaden.
120000 lbs to kg

Scb elproduktion elisabeth arvidsson varberg
fonhcoo sunglasses
rekonstruktion brostcancer bilder
distributionselektriker utbildning örebro
byggnadsvård utbildning göteborg
mitt bankkort håller på att gå ut

A comprehensive range of Mortgage Loans with attractive rates, simplified documentation and fast-track process. Click, Pay! BIll Payments are just that easy. Login into online banking or SC Mobile and click on Bill Payments. Introducing the all new Bill payments Platform, a one stop solution for …

Tabellerna som finns i SCB:s kommunala och regionala energistatistik är: Elproduktion och bränsleanvändning (MWh), efter län och kommun, produktionssätt  elproduktion och elkonsumtion 2010-2018. Källa: Kommunal och regional energistatistik, SCB samt Energikontoret Region Jämtland Härjedalen. Elanvändning  30 okt 2019 Utsläppen är faktiskt ungefär lika små som vid elproduktion med vindkraft. Kärnkraft är inte alls beroende av väder och vind.