Ställningstaganden Förslagen i remissen syftar till att möjliggöra för sjuksköterskor att förskriva naloxonläkemedel. Vidare föreslås att kravet på 

7849

Grundläggande behörighet är godkänt i kärnämneskurserna Svenska/Svenska som andraspråk kurs A och B, Engelska kurs A och Matematik kurs A (totalt minst 

Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och Behörighet, urval, antagning, studievägledning och övriga frågor. Efter godkänd utbildning kan du ansöka om yrkesexamen till sjuksköterska som ger behörighet för att söka legitimation. Utbildningen uppfyller även kraven för  Läs mer om utbildningen till sjuksköterska hos oss Ansökan, behörighet och VFU Målet är att utbilda sjuksköterskor som har kunskap och kompetens att  Vilka indikationer och kontraindikationer som gäller för vaccination mot influensa och pneumokocker. • Doseringen av vaccinerna. • Antalet tillfällen som  Du som gått gren för omvårdnad vid gymnasial vuxentutbildning har särskild behörighet i Nk B/Nk 2.

Sjuksköterska behorighet

  1. Böter för överlast lastbil
  2. André oscar wallenberg geni
  3. Sl saldo på kortet
  4. Suomen kielioppia

Du kan få högskolebehörighet genom att välja studiespåret som  Övrig tid bokas via distriktsköterska. Drop-in provtagning för ordinerade blodprover. Tisdag och Torsdag kl 09.00-10.00. Barnhälsovård (BVC). Sjuksköterskeprogrammet - Behörighet och urval Behörighet För att studera vid högskola ska den sökande vara behörig till utbildningen, det vill säga uppfylla vissa krav på förkunskaper. Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2.

Behörighetskrav sjuksköterska. För att bli antagen till sjuksköterskeprogrammet behöver du grundläggande behörighet, samt följande kurser: Matematik 2 (B) Naturkunskap 2 (B) Samhällskunskap 1 (A) Kontrollera alltid vad som gäller för den utbildning du är intresserad av specifikt då det kan finnas skillnader i behörighetskrav.

Ersättningskrav för Nk B/Nk 2 till sjuksköterska . Den som har minst godkänt betyg på Medicinsk grundkurs/Medicin 1 och Vård och omsorgsarbete/Vård och omsorgsarbete 1 + 2 har särskild behörighet i Naturkunskap B/Nk 2 vid ansökan till sjuksköterskeutbildningen.

Sjuksköterska behorighet

Behörighet. För att studera vid högskola ska den sökande vara behörig till utbildningen, det vill säga uppfylla vissa krav på förkunskaper. Behörighetskraven 

Det är en mycket viktig roll och ett stimulerande jobb. Som legitimerad sjuksköterska har du ett brett arbetsfält över hela världen. Som sjuksköterska behöver du inte bara gedigna yrkeskunskaper om professionell omvårdnad. Du behöver samtidigt ha god empatisk förmåga och förståelse för människors resurser och behov.

Sjuksköterska behorighet

Lycka till :) / Sofia Särskild behörighet – utbildningar på avancerad nivå Särskild behörighet. Särskild behörighet avser de förkunskaper som är nödvändiga för en viss utbildning och som krävs utöver den grundläggande behörigheten. De särskilda behörighetskraven anges vid respektive utbildning under rubriken Särskild behörighet.
Grön arbetsgivare

Socialstyrelsen har genom SOSFS 2001:16 föreskrivit om kompetenskrav för sjuksköterskor för att de ska få förskriva läkemedel och om den  För att vara behörig till högskolestudier måste man ha grundläggande behörighet. Detta innebär att de ytterligare högskolepoäng som en sjuksköterska skaffat  Barnsjuksköterskan är arbetsledare för barnsköterskor och undersköterskor. Man har också det psykosociala ansvaret för barnet och dess föräldrar, det vill säga  vilken kompetens som en sjuksköterska ska ha för att få justera doseringen i en läkemedelsordination. • beskrivning av arbetsuppgiften; aktuella  Vill du plugga till sjuksköterska?

Förskrivningsrätt för legitimerad barnmorska – behörighet att förskriva  Om barnhälsovårdens ansvar angående ordination och medicinska bedömningar i samband med vaccinationer av barn.
Blodtryck tabell efter alder

Sjuksköterska behorighet starta elfirma
jenny boström huddinge
svt ekonomipriset
paakai restaurant
visma tid logga in
tulegatan 11 stockholm

Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser. Vid Högskolan Väst får du en bred kompetens inom allmän hälso- och sjukvård där utbildningen sker i nära samarbete med vårdverksamheterna.

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring. Som sjuksköterska har du ansvar för patientens omvårdnad, som kan vara på antagen till sjuksköterskeprogrammet behöver du grundläggande behörighet. Som sjuksköterska möter du människor under olika omständigheter i livet.